اولین شورای هم اندیشی و تبادی نظر مسئولین و کمیته ها و نوابین kpf

 

 

 

به نقل از روابط عمومی سبک K.P.F ج.ا.ا
اولین شورای هم اندیشی و تبادی نظر مسئولین و کمیته ها و نوابین سبک با حضور گرند مستر مسعود رحیمی ریاست سبک و جناب آقای رضا زاده مشاور عالی سبک و دیگر مسئولین کمیته ها بعدازظهر امروز سه شنبه۱۵ بهمن ۹۸ در سالن کنفرانس بیمه آسیا شهرستان ساری برگزار شد.

در این جلسه هم اندیشی کلیه بخش ها و نوابین به ارائه و بررسی برنامه های انجام شده در سا 1398 پرداختند و هم چنین برنامه های سال 1399 را ارائه و بررسی نمودند .

در این جلسه کلیه نوابین حکم های خود را از استاد بزرگ گرند مستر رحیمی دریافت نمودند .
https://t.me/KarenPersianFight