مهندس کهنسال

 

مهندس کهنسال مدیر کل دخانیات استان مازندران به عنوان عضو شورای راهبردی k.p.f ج.ا.ا منصوب گردید

طی حکمی از سوی مسعود رحیمی رئیس کارن،پرشین،فایت ایران مهندس کهنسال را به عنوان عضو شورای راهبردی ورزش k.p.f ایران منصوب کرد.
درقسمتی از این حکم آمده است ، نظر به تجارب ارزشمند و سوابق درخشان حضرتعالی در امر ورزش جنابعالی را به عنوان عضو شورای راهبردی ورزش رزمی کارن،پرشین،فایت جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم . امید است با توکل به ایزد منان در امور محوله موفق و موید باشید.