قدرشناسی استاد مسعود رحیمی

 

قدرشناسی استاد مسعود رحیمی رئیس سبک ” کارن ، پرشین ، فایت ” جمهوری اسلامی ایران از مربیان و اساتید ورزشی در روز مربی

” رحیمی رئیس سبک ” کارن ، پرشین ، فایت ” ج . ا .ا که خود از اسطوره های ورزش رزمی کشور است همزمان با روز مربی با ارسال پیامی از زحمات زحمتکشان عرصه ورزش قدردانی کرد.
در پیام رحیمی آمده است؛
عرض ارادت همیشگی خدمت تمامی مربیان دیروز که بزرگان و پیشکسوتانمان هستند و مربیان امروز که بار سنگین روزگار ورزش شهرستان را بر دوش دارند و مربیان فردا که شاگردان امروز هستند .
در تقویم بین المللی امروز را روز مربی ثبت کرده اند بنده حقیر هم به نوبه خودم این روز عزیز و فرخنده را خدمت تمامی مربیان گرانقدرمان تبریک عرض میکنم و امیدوارم در تمامی میادین ورزشی و زندگی پیروز و سربلند باشند.

مسعود رحیمی
رئیس سبکk.p.f ج.ا.ا