تشکر از گرند مستر مسعود رحیمی

 

شاگردان سنگ تمام گذاشتند
یک روز به یاد ماندنی / جشن کاملا رزمی

تقدیر و تشکر از گرند مستر مسعود رحیمی ریاست K.P.F ج.ا.ا
و خانم اسماعیل زاده نائب رئیس بانوان این سبک به مناسبت روز مربی