هیات پیشبردی سبک

جباری

مهندس جباری

فعال اقتصادی و عضو شورای راهبردی

مهندس باقری

مدیر عامل شرکت خلیج فارس شمال کشور و عضو شورای راهبردی

اصغری

مهندس اصغری

مشاور عالی آموزش و پرورش استان مازندران و عضو شورای راهبردی

سید محمد علی رضا زاده

سید محمد علی رضا زاده

مشاور عالی سبک k.p.f جمهوری اسلامی ایران

8-87398_computer-icons-login-person-black-black-and-white

??????

????????????????????????????????

نقی پور

مهندس نقی پور

قائم مقام بیمه آسیا شمال کشور و عضو شورای راهبردی

کهنسال

مهندس کهنسال

مدیر کل دخانیات استان مازندران و عضو شورای راهبردی

دارایی

مهندس دارایی

مدیر کل بیمه ایران مازندران و عضو شورای راهبردی

کپی‌رایت © ۱۳۹۸. گروه فناوری و کمیته فناوری k.p.f ج.ا.ا