شرکت در مسابقات

ثبت نام مسابقات استان مازندران

ثبت نام مسابقات استان مازندران
 • مشخصات شخصی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • بخش مدارک

 • حداکثر یک مگ و با پسوند های jpg,png,pdf,gif
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, gif.
  حداکثر یک مگ و با پسوند های jpg,png,pdf,gif
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • تایید قوانین

  اینجانب کلیه مدارک بالا را تایید می نمایم . در صورتی که مشخص شود هر یک از مدارک بالا دچار مشکل می باشد کلیه مسئولیت ها و عواقب قانونی را شخصا می پذیرم . کلیه قوانین بازی را با توجه به قوانین داوری و بین المللی پذیرا می باشم . مبلغ حق شرکت در بازی ها را به شماره حساب اعلام شده از طرف سبک پرداخت می نمایم .
 • اعلام شماره حساب

  لطفا مبلغ 80/000 تومان معادل هشتاد هزار تومان ، را به شماره کارت 5892101249822202 به نام رحمت یوسفی بانک سپه واریز و در روز مسابقات فیش پرداختی را ارائه نمایید .

کپی‌رایت © ۱۳۹۸. گروه فناوری و کمیته فناوری k.p.f ج.ا.ا